Handelsbetingelser

Ydelsen og levering: 

Erhvervskorrektur.dk har som hovedfokus at formidle korrekturlæsning. 

Erhvervskorrektur.dk leverer korrekturlæsning og upload af tekstdokument efter korrekturgennemgang med de rettelser, som Erhvervskorrektur.dk måtte skønne nødvendige.

Så snart Kunden har godkendt transaktionen og betalt for ydelsen, kan Kunden bruge det korrekturlæste stykke tekst via den indgåede leveringsaftale med Erhvervskorrektur.dk.

Der ydes ingen fortrydelsesret efter endelig accept af aftale med Erhvervskorrektur.dk, dog kan accept foreligge før endelig levering af ydelse.

Erhvervskorrektur.dk forpligter sig til at levere den ønskede ydelse i henhold til de bestemmelser og retningslinjer, som fremgår af Erhvervskorrektur.dk’s hjemmeside.

Ydelsen bliver leveret pr. mail med fil eller link til download af den korrekturlæste tekst i PDF- eller Word-format, afhængigt af hvilket format Kunden har uploadet teksten i.

Erhvervskorrektur.dk kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af det fremsendte materiale fra Kunden og læser alene korrektur på dette. Erhvervskorrektur.dk kan derfor ikke gøres ansvarlig for, dog ikke begrænset til, at materialet fra Kunden ikke kommer frem til dennes klienter, kunder o.l., at materialet indeholder oplysninger, som kan medføre strafansvar el.lign., etc.

Erhvervskorrektur.dk kan ikke gøres ansvarlig for alm. force majure for ikke at overholde ovenstående frister og leveringsbetingelser eller for ydelser, som er afhængige af tredjemandsydelse.

Fortrydelsesret:

Kunden har ret til at træde tilbage fra sit køb i henhold til de bestemmelser og retningslinjer, som fremgår under Erhvervskorrektur.dk’s hjemmeside.

Brugsret:

Kunden opnår den fulde brugsret til ydelsen til eget brug, herunder til at foretage elektronisk lagring og udskrift.

Der henvises til de bestemmelser og retningslinjer, som fremgår under Erhvervskorrektur.dk’s hjemmeside.

Ydelsen er ophavsretligt beskyttet.

Personoplysninger:

Som registreret bruger hos Erhvervskorrektur.dk har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med Kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Ligeledes respekteres og beskyttes de personlige data modtaget af Erhvervskorrektur.dk, og de udleveres ikke til anden brug uden forudgående accept af Kunden.

Behandling af personfølsomme data:

I forbindelse med persondataloven dateret den 25. maj 2018 er det vigtigt for os at fremhæve, at vi hos Erhvervskorrektur.dk tager professionelt hånd om denne. Du lan læse mere her.

Anvendelse af cookies:

Du kan læse mere om vores anvendelse af cookies her.


Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Ændring af priser og betalingsbetingelser:

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse:

Det kan ikke garanteres, at kunden kan benytte downloadede filer på enhver pc, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse PDF- og Word-filer.

Ydelsen er alene vejledende, og Erhvervskorrektur.dk indestår ikke for, at eksterne parter vil følge de ønsker, som Kunden udtrykker heri, og garanterer ikke, at ydelsen kan anvendes på diverse elektroniske platforme, som eksempelvis, men ikke begrænset til, hvis Kunden ikke har opdaterede versioner af Word eller Adobe Reader mv. Ved evt. tvivlsspørgsmål opfordres kunden til at søge rådgivning herom fra en advokat.

Erhvervskorrektur.dk er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader uagtet karakter, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, andre direkte eller indirekte tab eller skader m.m., der skyldes anvendelsen af den leverede ydelse fra Erhvervskorrektur.dk. Erhvervskorrektur.dk forbeholder sig retten til at afvise en ordre eller ændre vilkårene for levering, såfremt det skønnes, at denne ordre ikke kan leveres inden for angivet leveringstid og/eller pris.

Erhvervskorrektur.dk forbeholder sig retten til at forlænge leveringstiden og tager ikke ansvar for evt. skade, som dette kan medføre, og kan ikke gøres ansvarlig for de følger, det måtte have, hvis leveringstiden forlænges.

Klager og reklamationer:

Såfremt en fil/ydelsen er beskadiget eller ikke virker, skal du reklamere inden rimelig tid. Reklamationsretten er 2 år. Retten til at reklamere over en beskadiget fil/ydelse er begrænset til eventuelle oprindelige mangler.

Der tages forbehold for sædvanlig force majure, og ingen af parterne er erstatningsansvarlig over for den anden part for så vidt angår nærværende. Hertil ved at Erhvervskorrektur.dk bliver udsat for hacking, indbrud mv.

Lovvalg og værneting:

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for de danske domstole.

Hjemmesiden www.erhvervskorrektur.dk drives af firmaet:

Korrekturselskabet ApS
Birkebakken 10
8870 Langå
CVR nr: 37341185
Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Forbehold for ændringer:
Erhvervskorrektur.dk forbeholder sig retten til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Links:

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Customer Review

No reviews yet
Write a review
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0