🔹 Sproget i centrum

Vi er hos Erhvervskorrektur meget bevidste om, at der i forbindelse med korrekturlæsning knytter sig visse forhold, det er værd at reflektere over.
Således er der sproglige perspektiver og variationer fra ordre til ordre.

Du kan her læse en grundig beskrivelse af vores servicer.


Brug af passiv form og det personlige stedord

Der er uvægerligt ganske meget debat angående passive former.
Passiv kan dannes på to måder: enten ved at sætte endelsen -s på udsagnsordet eller med en form af at blive og kort tillægsform.

Ligeledes er der meget debat omkring brugen af det personlige stedord, hvor mange, særligt akademiske fagfolk, påpeger, at det ikke går at anvende ’jeg’ eller ’vi’. Atter andre optegner ikke en sådan skillelinje.
Eftersom der ikke er nogen fastsatte regler inden for dette område, gør vi hos Erhvervskorrektur en dyd ud af at ramme tonen i den ordre, vi sidder med.
 


Bøjning af udsagnsord

Det samme gør sig gældende for udsagnsord.
Her har vi vores sprogligt fintfølende tilgang med os, og vi bestræber os på at ramme den form, som ordren lægger op til.

Erhvervskorrektur
 

Begreber

Det er alment kendt, at hver ordre har et særegent udtryk. Der vil således for hver tekst kunne optræde begreber, som pågældende korrekturlæser ikke tidligere har stiftet direkte bekendtskab med, hvorfor disse naturligvis undersøges nærmere.
 


Hvad er ikke med i prisen?

Indhold:
  • Vi retter aldrig et dokuments indhold. Det er sproget, der er vores udgangspunkt.
 
Layout:
  • Vi afholder os fra at gå ind i layout-spørgsmål, da vores kernekompetence er sprog.
 
Referencer:
  • Vi har ikke mulighed for at tjekke referencer efter, eftersom vi ikke går videre ind i indhold og baggrundsviden.

Customer Review

No reviews yet
Write a review
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0