Professionel korrekturlæsning

Spørgsmålet, om vi tilbyder professionel korrektur og korrekturlæsning? Det kan vi med det samme dykke ned i her.
Det er så enkelt og ligetil at gå ind på Google og kaste sig ud i en søgning, når behovet for en service opstår. Det mærker vi hos Erhvervskorrektur, hvor vi med glæde supporterer erhvervslivet med professionel korrekturlæsning til en god pris, så der er ikke grund til at sætte en annonce i avisen med bud efter en korrekturlæser til at læse korrektur på en tekst. Mange søgninger indledes som følger:
 
Få et tilbud
 

Korrekturlæsningen har således mange indgangsvinkler, og det viser sig ganske enkelt, at vi modtager mange henvendelser på baggrund af ovenstående. Erhvervskorrektur er det førende korrekturbureau. Vi tilbyder professionel korrekturlæsning til en god pris.

Vi kan sådan set sige, at der er tilbud på korrektur hos os. Du kan med få klik bestille korrektur hos os, og det er såmænd både korrekturlæsning på engelsk og korrekturlæsning på dansk, vi specialiserer os i, mens vi også kan tilbyde oversættelse.

Hvis du søger engelsk oversætter eller tysk oversætter, er du kommet til de rette, og søger du en til at rette korrektur, kan vi også støtte op om det – alsidige og validerede korrekturlæsere har vi i staben, og vi har mange korrekturlæsere, eftersom efterspørgslen på professionel korrektur og tekstoptimering på dansk og engelsk er støt stigende.

Billig korrekturlæsning

Du kan omtrent sikre dig gratis korrektur hos os, ganske givet en korrekturlæsning test, eftersom vi meget gerne vil demonstrere vores grundige tilgang til korrektur. Du kan derfor altid komme i kontakt med os og sikre dig, at vi vil rette et stykke af din tekst igennem. På baggrund af denne korrekturtest kan du vurdere, om du har lyst til at gå videre med tekstoptimering hos os.


Hvad er korrekturlæsning?

Korrekturlæsning er den bedste hjælp, man kan få, når det handler om at gøre en tekst fejlfri. Vores mange professionelle korrekturlæsere retter dagligt tekster, annoncer, rapporter, bøger og hjemmesider igennem. De har alle et særdeles årvågent blik for sproglige fejl og mangler, og de retter således til. Korrekturlæsning hos Erhvervskorrektur drejer sig om at rette til i forhold til stave- og tastefejl.

Det handler om at sætte komma, mens korrekturlæserne også fokuserer på grammatik; det indebærer, at kringlede sætninger bliver omskrevet, så de fremstår skarpe og letlæselige. Vi sikrer os gennem vores grundige korrekturlæsning, at teksten ligetil, og at budskabet klart.

Alle vores korrekturlæsere har været igennem en særdeles vanskelig test, og de er alle validerede korrekturlæsere, for du skal vide, at vi ikke på nogen måde går på kompromis med korrekturlæsning, ligesom vi også udelukkende tilbyder validerede oversættelser.
     
Bestil nuHvad koster online-korrekturlæsning?

Det er billigt at få læst korrektur hos os. Vi tilbyder en fast sidepris, og den er lav. Den er derfor ganske til at regne med, og vi kan da på den baggrund kaste os ud i et virkelighedsrigtigt eksempel:
   
Martin, der selv er professionel korrekturlæser, sidder klar på mail og telefon. Han er faktisk meget tilgængelig, for vi vægter den direkte og umiddelbare kontakt, hvorfor vi ikke opererer med køkultur. Der er altid en åben linje.
Forespørgslen falder eventuelt en torsdag eftermiddag klokken 17:30.
Martin spørger ind til kundens ønsker og afdækker derfor behovet for korrektur med det samme. Sammen med kunden finder han ud af, hvor hurtigt korrekturlæsningen skal udføres, samtidig med at det er afgørende at ramme korrekturlæsningens dybde; hos Erhvervskorrektur tilbyder vi nemlig tre former for korrektur: Basiskorrektur, Udvidet korrektur og Gennemskrivning.
 
Martin får da at vide, at der er brug for korrekturlæsning med det samme, og det viser sig, at det er særdeles afgørende for kunden, at rapporten bliver tilbageleveret senest om mandagen klokken 07:00.

Der er med andre ord brug for hurtig korrektur – det kalder vi ekspreslevering, hvilket ganske enkelt betyder, at Martin med det samme forbinder opgaven med en af vores skarpe korrekturlæsere og igangsætter korrekturlæsningen af rapporten.

Der er i den forbindelse to muligheder med hensyn til bestilling af korrektur: Det er muligt at sende rapporten via mail, ligesom det også er muligt at anvende vores bestillingssystem. Her klikker man sig ind på vores hjemmeside, vælger korrekturform og noterer, hvor mange sider det drejer sig om. Leveringstid og pris bliver omgående udregnet, og man kan uploade opgaven til os, effektuere ordren og modtage en bekræftelse i samme instans. Det er også her muligt at vælge betalingsform: faktura eller betalingslink.
 
Martin vil spørge ind til korrekturlæsningens karakter. Ofte ser vi, at der er behov for Udvidet korrektur. Her vil der blive rettet til for stave- og tastefejl, mens kommaet også sættes på plads. Ydermere vil der være en tekstlig tilgang, forstået på den måde at vi går ind og omskriver sætninger, der vender en kende på hovedet, ligesom vi også giver eventuelt åbenlyst forvanskede afsnit et tjek og en optimering.

Lad os – nået hertil – slå fast, hvad vores korrekturformer dækker over:
   

Korrekturlæser søges

Prisen på korrektur er god, og vi kan gå videre med ovennævnte eksempel i den henseende.
Lad os først fastslå, at:
   
Alle priser er ekskl. moms.
 
Rapport til korrektur. Det var indgangsvinklen, og lad os forestille os, at det bliver aftalt, at rapporten korrekturlæses ud fra ønsket om Basiskorrektur Det vil således blive 14.987,50 DKK.

Her er det afgørende at få klarlagt leveringsperspektivet, for det viser sig, at dette ønske om lynhurtig korrektur går ind under ekspresformen hos os. Prisen udregnet her er ganske enkelt normalprisen, ligesom sideprisen nævnt ovenfor også relaterer sig til det normale udgangspunkt.

Med ekspreslevering tillægges prisen et gebyr på 50%. Prisen for korrekturlæsning af denne rapport vil derfor ramme 22.481,25 DKK.
Lad os derpå kigge nærmere på den tid, korrekturlæsningen tager.


Hvor lang tid tager det at få læst korrektur på en rapport?

Under normale omstændigheder vil det tage som følger:  
Ekspresleveringen skærer som minimum 24 hverdagstimer af leveringen:  
Vi tilbageleverer selvfølgelig teksten lige så snart, korrekturlæseren er klar med den, for vi er bevidste om, at tid er penge, og fejlfrie tekster er guld værd, så tøv endelig ikke med at vælge os. Vi kan tilbyde hurtig korrektur, god korrektur, billig rettelse af en tekst. Fortrolig tekstoptimering. Vi kan tilbyde billig tekstforfatning – blandt meget andet.

Du er altid meget velkommen til at rette henvendelse til os. Vi tager alle henvendelser til os og bestræber os på at skabe det bedste afsæt for dig – det eneste krav er, at henvendelsen har forbindelse til sprog.
Læs gerne mere om vores leveringstider her.


Bestil nu
 


Jeg skal bruge engelsk korrekturlæsning nu

Det er en søgning, vi er ganske godt bekendt med hos Erhvervskorrektur. Vi er helt på det rene med, at der undertiden kan være et vist tidspres ude på arbejdsgangene i de mange firmaer. Det hænder ofte, at man som udgangspunkt ser sig nødsaget til at gå på kompromis med korrekturlæsningen, altså at nedprioritere den. Det er en skam. Mange griber da ud efter en hurtig søgning på nettet efter korrekturservice. Den kan lyde: Jeg har brug for korrektur med det samme.

Er der en, der kan læse korrektur på min tekst? Korrekturlæsning nu. Korrekturlæser søges. Engelsk korrekturlæsning til en god pris. Vi kan svare bekræftende og meget positivt på alle ovenstående søgninger. Vi samarbejder som bekendt med både engelske og danske korrekturlæsere. Martin er i tæt dialog med vores engelske korrekturlæsere, og de er alle vant til at arbejde med erhvervsrelaterede korrekturopgaver.

De har stor erfaring, og det er derfor en form for personlig korrekturlæsning, vi kan tilbyde i den henseende. Det er i al fald vigtigt at fremhæve, at pågældende engelske korrekturlæser kan tage bestik af situationen og holde dine ønsker i hævd.

Vores engelske korrekturlæsere er bosiddende i England, i Irland, i USA, i Australien, hvorfor vi på den baggrund er i stand til at tilbyde korrektur inden for kort tid.


Få et tilbud
 


Billig korrekturlæsning

Mange korrekturbureauer har svært ved at fastlægge en pris på korrekturlæsning. Man kan skrive nok så meget til dem og spørge, hvad prisen på korrektur er, og svaret vil typisk være, at det kommer an på den enkelte ordre, den specifikke opgave.

Det har fra begyndelsen været vigtigt for os at kunne tilbyde en fast pris på korrektur, og det har været afgørende, at vi ud fra det fokuspunkt er i stand til at tilbyde dig den billigste korrekturlæsning på markedet. Vi har faste sidepriser, og du kan altid uploade din tekst direkte til os. Der er situationer, hvor det er bedst for begge parter at gennemgå den givne opgave og aftale en fast pris på den, inden korrekturlæsningen udføres.

Vi udfører selvsagt kun korrekturlæsning inden for de aftalte rammer, og vores hurtige svartider gør, at du altid kan lande en aftale med os inden for få minutter.

Det kan således virkelig betale sig at bestille korrektur. Generelt set er det afgørende i forhold til at fange og fastholde kunders interesse. Der er faktisk ganske mange kunder, der kan ende med at vende ryggen til en tekst, hvis den rummer sproglige/grammatiske fejl.
Det er en skam at ende i den situation, og på den baggrund kan det betale sig med korrektur. Korrekturlæsning hos Erhvervskorrektur luger ud i fejl og mangler og optimerer samtidig teksten.

Det er vores håb – og efterhånden også vores erfaring – at det aftegner sig positivt på bundlinjen for virksomhederne, at de har gjort brug af vores korrekturservice. Det er online-redigering, online-tekstoptimering, online-tekstforfatning, online-sprogfokus, online-oversættelse, online-tekstredigering.


Bestil nu
 


Hvem kan læse korrektur?

Vi kan med stor ekspertise tilbyde korrekturlæsning til en god pris. Det er selvsagt ikke uprøvede korrekturlæsere, vi samarbejder med. Det er kun de bedste korrekturlæsere, der har vores interesse. Vi har derudover udvalgt og sammensat staben af vores korrekturlæsere med henblik på alsidigheden i opgaverne.

Vi kan således mønstre de bedste korrekturlæsere til at læse korrektur på tekster: korrekturlæsning af rapport, korrekturlæsning af bog, korrekturlæsning af annoncer, korrekturlæsning af foldere, korrekturlæsning af manual, korrekturlæsning af brugervejledninger, korrekturlæsning af vejledninger, korrekturlæsning af infotekster.

Vi tilbyder korrektur på alle former for tekster. En lettere febrilsk søgning på nettet kan se sådan ud: hvem kan læse korrektur med det samme? Et svar på råbet kan hedde: Erhvervskorrektur.dk.

Korrekturlæsning til en god pris
Det er en egenskab af de helt store at kunne læse korrektur og således at være med til at optimere sproget. Der er jo som bekendt stor forskel på, om det er daglig tale, underforstået talesprog, eller om det skal ned på papir og formidles som skriftsprog.

Det kræver et grundigt og nuanceret indblik i de sproglige mekanismer at rette til, for hvordan fanger man publikum? Det er et spørgsmål, det er værd at dvæle ved, og på den baggrund er vi stolte af – som det førende korrekturbureau i Danmark, dansk korrekturbureau – at kunne tilbyde særdeles professionel redigering. Vores korrekturlæsere har alle været igennem en akademisk uddannelse, hvor det er sprog og kommunikation, der er de bærende elementer.

Desforuden har vi sammen sikret os, at de er certificerede og kørt i stilling hos os.


Korrekturlæsning af PowerPoint

Kan I læse korrektur på PowerPoint. Det er et spørgsmål, vi tit møder, og vi kan nikke bekræftende og indlede korrekturlæsningen med det samme. Det er klart, at vi først og fremmest vil kigge på de slides, der sendes, og vurdere, hvor mange sider det rent faktisk vil svare til. Her kigger vi konkret på teksten.

Det vil typisk vise sig, at der er tale om færre sider ud fra vores beregning. Altså, det kan være, du har 250 slides, som du ønsker, at vi korrekturlæser, men at det med udgangspunkt i vores vurdering rammer 190 sider. Det bliver derfor en billig form for korrekturlæsning for dig, betragtet ud fra det udgangspunkt, du henvendte dig fra. Noget lignende kan gøre sig gældende med PDF-filer. Vi læser også korrektur på PDF-filer.

Vi har tit oplevet, at der ikke er helt så mange tegn pr. side pr. PDF-side, som tilfældet er med faktiske Word-sider. Hos os defineres én side som maks. 2.400 tegn med mellemrum.

Det er vigtigt, at du er med på, at der med hensyn til korrekturlæsning af PDF-filer er en lidt anderledes form for retteproces, idet vi ikke kan benytte os af den funktion, Word tilbyder. I Word kan vi slå registrér ændringer-funktionen til, således at du kan følge hver eneste rettelse, fra første komma til sidste punktum. I PDF kan vi gøre brug af sticky notes, som er små gule sedler, hvori rettelsen noteres.

Du skal da efterfølgende ind og korrigere i det oprindelige dokument. Det er op til dig. Du skal gerne vælge det, du føler dig mest komfortabel med. Nogle vil gerne aktivt ændre på sætninger og sætte de kommaer ind, som vi fremhæver, efterfølgende, mens andre ønsker en så enkel og direkte måde som muligt. Her gør vi så brug af den umiddelbare retteproces. Det vil også gøre sig gældende med PowerPoint, hvor rettelserne slet og ret bliver indsat. Du får da et dokument tilbage, som er parat til at blive taget i brug.


Få et tilbud
 


Fortrolighed og korrekturlæsning

Du kan vide dig helt sikker på, at vi behandler hver eneste ordre med den største fortrolighed. Alle vores korrekturlæsere har underskrevet en fortrolighedserklæring, og de gemmer ikke ordren på deres computer. Det er meget vigtigt, at du er tryg ved at sende tekster til korrektur hos os, at du føler dig sikker med hensyn til at lægge en korrekturordre hos os. Vi underskriver også gerne en NDA, hvis det er ønskeligt. Med andre ord: Du kan stole på os.

Vi værner om det tillidsfulde samarbejde.
Du kan eventuelt læse mere her.


Priser på professionel korrekturlæsning


Priser på korrekturlæsning